czw., 26/01/2012 - 17:51

W dniach 23-25 stycznia 2012 r. koordynator dyscyplin w Dziale Nauk o Życiu dr Marcin Liana wziął udział w warsztatach konsorcjum ERA-NET PathoGenoMics, które odbyły się w Hiszpanii. Celem działalności konsorcjum przewidzianej na lata 2004-2012 jest finansowanie projektów z zakresu chorób zakaźnych realizowanych przez międzynarodowe zespoły naukowców. ERA-NET PathoGenoMics do tej pory ogłosiło 3 konkursy, których tematyka dotyczyła chorób zakaźnych u ludzi:

  • Global methodes and genome-based approaches to study bacterial and fungal human pathogens (2007),
  • Applied pathogenomics: Prevention, diagnosis, treatment and monitoring of infectious diseases in humans (2009),
  • Transnational pathogenomics: Prevention, diagnosis, treatment and monitoring of infectious diseases in humans (2010).

Na spotkaniu prezentowano projekty, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłoszonych dotychczas przez konsorcjum. Dyskutowano również nad procesem oceny wniosków oraz ewaluacją toczących się projektów, a także możliwością przedłużenia działalności konsorcjum.