pt., 10/02/2012 - 01:22

Narodowe Centrum Nauki podpisało umowę „Associate Agreement” z konsorcjum Aspera 2 - europejską siecią instytucji koordynującą i finansującą badania z zakresu astrofizyki cząstek.  W rezultacie polscy naukowcy będą się mogli ubiegać o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi pochodzącymi z krajów należących do konsorcjum i przystępujących do konkursu. Najbliższy konkurs ASPERY zostanie ogłoszony w maju 2012 roku.