pt., 02/03/2012 - 13:22

21 lutego 2012 w Berlinie odbyło się spotkanie matchmaking. Wzięło w nim udział 300 badaczy z krajów należących do konsorcjum HERA, w tym dziesięciu naukowców z Polski. Spotkanie było dla naukowców okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań zmierzających do opracowania wspólnych projektów i zgłoszenia ich do konkursu Cultural Encounters, który został otwarty 9 lutego 2012 roku.

W spotkaniu matchmaking wzięli udział również przedstawiciele NCN - będącego członkiem konsorcjum HERA oraz punktem kontaktowym dla polskich wnioskodawców - dr hab. Wojciech Sowa oraz Anna Plater-Zyberk.

Wszystkich, którzy nie mieli możliwości udziału w spotkaniu matchmaking, zachęcamy do samodzielnego poszukiwania partnerów i zapraszamy do składania wniosków w konkursie Cultural Encounters. Zaznaczamy, że sam fakt uczestnictwa w spotkaniu nie jest brany pod uwagę przy ocenie projektów zgłaszanych do konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu Cultural Encounters znajdują się w zakładce HERA.