pt., 29/06/2012 - 13:20

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:

  • MAESTRO 2 – na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 2 – na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione wnioskodawcom za pośrednictwem systemu OSF do dnia 6 lipca 2012 r.

* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs, panel:


Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Złożone wnioski Wnioski w II etapie Wnioski finansowane
liczba kwota (zł) liczba kwota (zł) liczba kwota (zł)
HS 41 52 766 970 10 19 612 597 6 12 138 517
NZ 106 252 924 598 31 79 864 418 14 38 049 828
ST 120 251 890 059 41 97 862 030 20 47 726 822
Suma 267 557 581 627 82 197 339 045 40 97 915 167
Panel Złożone wnioski Wnioski w II etapie Wnioski finansowane
liczba kwota (zł) liczba kwota (zł) liczba kwota (zł)
HS 58 19 226 732 23 6 298 818 12 3 165 520
NZ 82 57 656 030 28 13 953 869 17 9 199 314
ST 143 102 088 753 58 35 356 933 21 17 664 713
Suma 283 178 971 515 109 55 609 620 50 30 029 547