pt., 29/03/2013 - 10:20

Informujemy wszystkich, którzy chcieliby złożyć wnioski w konkursie Infect-ERA, że zmienił się limit znaków, których można użyć, przygotowując:

  • streszczenie projektu (część A) – maksymalna liczba znaków: 2500;
  • założenia, cele projektu oraz oczekiwane rezultaty (część B) – maksymalna liczba znaków: 8000.

Ponadto uczestnictwo w konkursie potwierdziła Rumunia, tym samym polscy naukowcy mogą przygotowywać wnioski badawcze również we współpracy z rumuńskimi partnerami. Szczegółowe informacje.

Przypominamy, że wnioski w konkursie można składać do 19 kwietnia 2013 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje na temat konkursu: http://www.infect-era.eu/1st-call-2013.