wt., 02/07/2013 - 13:25

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 roku:

  • MAESTRO 4 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • ETIUDA 1 na stypendia doktorskie;
  • FUGA 2 na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

Panel:


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ 46 42 10 7
HS 45 38 13 6
ST 70 63 26 13
Suma 161 143 49 26
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ 100 91 42 23
HS 76 70 30 16
ST 144 136 61 29
Suma 320 297 133 68
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ 111 109 43 32
HS 132 130 50 34
ST 127 125 68 34
Suma 370 364 161 100
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ 25 23 13 10
HS 110 105 39 22
ST 42 39 28 17
Suma 177 167 80 49

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.