wt., 23/07/2013 - 09:44

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 listopada 2012 roku. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 1
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Maciej Krzystyniak
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 listopada 2012 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Środki wnioskowane (PLN) Środki przyznane (PLN)
1 Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami wewnątrzkomórkowymi jak glikogen i mitochondria prof. dr hab.  czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 5 000 000 4 500 000
2 NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci prof. dr hab. Włodzisław Duch Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3 850 251 3 300 000
3 Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka prof. dr hab. Tadeusz Sarna Uniwersytet Jagielloński; Małopolskie Centrum Biotechnologii 6 998 955 6 500 000
4 Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka. prof. dr hab. Jan Stanislaw Potempa Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 6 995 680 6 500 000
5 Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Wróbel Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 7 000 000 6 500 000
6 Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych  prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii 2 945 136 2 945 136

Statystyki

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
Suma 40 31 12 6

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.