pt., 08/11/2013 - 11:19

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2013 roku:

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 43 43 18 11
NZ2 38 36 14 11
NZ3 49 48 21 14
NZ4 53 45 21 13
NZ5 65 64 29 14
NZ6 31 29 14 7
NZ7 98 96 47 23
NZ8 61 55 27 15
NZ9 106 101 52 25
NZ suma 544 517 243 133
ST1 29 29 18 9
ST2 19 19 13 8
ST3 31 29 18 9
ST4 45 40 21 13
ST5 118 112 56 27
ST6 47 47 27 14
ST7 41 41 27 14
ST8 126 122 49 33
ST9 11 11 8 5
ST10 95 91 29 15
ST suma 562 541 266 147
HS1 65 60 26 13
HS2 96 89 38 18
HS3 96 92 40 20
HS4 106 92 34 20
HS5 95 87 38 20
HS6 93 84 37 17
HS suma 551 504 213 108
Suma 1657 1562 722 388
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 52 51 25 13
NZ2 35 33 13 8
NZ3 55 50 20 12
NZ4 73 69 28 14
NZ5 95 93 33 16
NZ6 53 49 25 9
NZ7 135 119 59 27
NZ8 67 65 32 19
NZ9 133 124 65 35
NZ suma 698 653 300 153
ST1 51 45 29 15
ST2 31 27 18 10
ST3 36 31 18 8
ST4 69 66 38 17
ST5 140 138 58 29
ST6 54 53 26 15
ST7 58 53 29 16
ST8 158 153 60 40
ST9 24 22 12 7
ST10 93 85 38 20
ST suma 714 673 326 177
HS1 67 58 33 16
HS2 125 122 66 30
HS3 95 88 54 27
HS4 239 216 93 58
HS5 130 120 75 42
HS6 107 98 42 20
HS suma 763 702 363 193
Suma 2175 2028 989 523
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 15 14 7 4
NZ2 15 10 6 3
NZ3 18 18 8 4
NZ4 17 17 8 5
NZ5 23 20 9 5
NZ6 14 10 4 2
NZ7 36 32 13 7
NZ8 11 11 5 1
NZ9 30 28 16 7
NZ suma 179 160 76 38
ST1 18 15 9 6
ST2 13 12 8 5
ST3 11 11 7 4
ST4 18 18 9 5
ST5 62 59 29 17
ST6 26 24 12 6
ST7 20 18 8 4
ST8 49 46 16 11
ST9 3 2 2 1
ST10 25 25 9 5
ST suma 245 230 109 64
HS1 17 17 8 5
HS2 59 56 22 12
HS3 41 38 16 9
HS4 84 74 33 16
HS5 44 42 18 9
HS6 57 51 24 14
HS suma 302 278 121 65
Suma 726 668 306 167

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.