śr., 30/07/2014 - 09:04

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 roku. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 2
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Maciej Krzystyniak, dr hab. Wojciech Sowa
  • Data ogłoszenia konkursu: 16 grudnia 2013 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Środki wnioskowane (PLN) Środki przyznane (PLN)
1 Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA dr Marcin Piotr Nowotny Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 6 999 968 6 879 968
2 Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka dr hab. Joanna Cichy Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 6 999 560 6 589 560
3 Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieletapowych syntez chemicznych dr Bartosz Andrzej Grzybowski Instytut Chemii Organicznej PAN 6 298 680 5 427 680
4 Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów dr hab. Dorota Gryko Instytut Chemii Organicznej PAN 3 116 800 3 066 800
5 Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych prof. dr hab. Marek Marian Figlerowicz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 6 281 205 6 000 000
6 Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko prof. dr Tadeusz Andrzej Holak Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii 6 996 600 6 496 600

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Liczba wniosków złożonych Liczba wniosków w I etapie liczba wniosków w II etapie Liczba wniosków finansowanych Współczynnik sukcesu
59 42 12 6 10,17%