wt., 19/08/2014 - 11:11

Informujemy, że w związku z wygaśnięciem certyfikatu bezpieczeństwa dostęp do systemu OSF, administrowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), jest utrudniony. Korzystanie z systemu jest możliwe jedynie poprzez dodanie witryny OSF do zaufanych w używanej lokalnie przeglądarce. Problem powinien zostać rozwiązany w terminie do dnia jutrzejszego.