śr., 05/11/2014 - 07:49

Informujemy, że w systemie OSF pojawił się nowy typ wniosku – UNISONO, za pomocą którego zgłoszenia do NCN mogą składać naukowcy ubiegający się o finansowanie w konkursach międzynarodowych, ogłaszanych przez Centrum we współpracy wielostronnej (np. HERA, Infect-ERA czy CHIST-ERA). W programach międzynarodowych ocena merytoryczna projektów odbywa się poza NCN; dokonują jej międzynarodowe panele ekspertów organizowane przez instytucję, która przeprowadza konkurs.

Zgodnie z nową procedurą, uchwaloną 9 października br. na posiedzeniu Rady NCN, polscy wnioskodawcy wraz z partnerami z zagranicy składają wniosek wspólny do międzynarodowego konsorcjum, a następnie wyłącznie w systemie OSF uzupełniają tzw. wniosek wstępny (podając podstawowe informacje o projekcie, wnioskodawcy i kierowniku). Autorzy wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez międzynarodowe konsorcjum, składają do NCN tzw. wniosek uzupełniający, który obejmuje m.in. skrócony opis projektu, kosztorys oraz wykaz planowanej aparatury. Szczegółowe informacje o regulaminie przyznawania środków w konkursach ogłaszanych przez NCN we współpracy wielostronnej znajdują się w uchwale Rady NCN nr 87/2014 z dnia 9 października 2014 r.