pon., 17/11/2014 - 13:46

Informujemy wszystkich, którzy składają wnioski w konkursie BEETHOVEN, że Project Template jest dokumentem wypełnianym wspólnie przez zespół polsko-niemiecki w języku angielskim. Dokument ten wraz z CV kierowników i wykonawców projektu – jako jeden plik PDF – jest załączany przez polskiego kierownika projektu w systemie OSF, przez niemieckiego natomiast w systemie elan.  Informacje wypełniane tylko przez polski zespół w systemie OSF – m.in. budżet podawany w PLN, wykaz zadań badawczych oraz aparatury – dotyczą wyłącznie polskiej części projektu.

Dokument Project Template jest oceniany przez recenzentów zewnętrznych, a następnie zespół ekspertów nominowanych przez NCN i DFG.

Kontakt

dr Anna Marszałek, tel. 12 341 9170

Malwina Jabczuga-Gębalska, tel. 12 341 9017