śr., 10/12/2014 - 14:10

4 grudnia 2014 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się trzecia już edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum. Szkolenie po raz kolejny przygotowali i poprowadzili pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców przy wsparciu pracowników Działu Finansowo-Księgowego oraz Zespołu Radców Prawnych.

W grudniowym spotkaniu wzięło udział 20 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Spotkanie zostało przeprowadzone w takiej samej formie jak dwie poprzednie edycje warsztatów. Tematem przewodnim pierwszej części warsztatów było  zarządzanie projektem badawczym (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji), procedury aneksowania umów oraz raportowanie okresowe i końcowe.

W drugiej części spotkania podjęto otwartą dyskusję, w trakcie której uczestnicy mogli zgłaszać zagadnienia sprawiające najwięcej trudności. Największe zainteresowanie budziły zmiany warunków realizacji projektów, a w szczególności aparatury. Uczestnicy pytali również o zasady raportowania w grantach w kontekście dokonanych zmian. Część dyskusyjna pozwoliła też na wymianę opinii, doświadczeń oraz stosowanych praktyk.

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach warsztaty pomogły w nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy pracownikami jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Uczestnicy ponownie pozytywnie ocenili szkolenie, doceniając możliwość pogłębienia wiedzy na temat formalnej obsługi projektów badawczych.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam udoskonalić formułę kolejnych edycji szkoleń oraz lepiej wspierać grantobiorców w codziennej pracy.