czw., 11/12/2014 - 07:56

Sieć JPND wspierająca badania naukowe w obszarze chorób neurodegeneracyjnych rozstrzygnęła konkurs Cross-disease analysis of pathways related to neurodegenerative diseases, przyznając finansowanie 10 międzynarodowym zespołom badawczym. Wśród laureatów znalazł się zespół prof. Marka Cieplaka z Instytutu Fizyki PAN realizujący projekt MisingLink  we współpracy z naukowcami z Cajal Institute z Hiszpanii oraz University of Limerick z Irlandii. W ramach projektu naukowcy przeprowadzą doświadczalne i teoretyczne badania dotyczące właściwości wybranych białek neurotoksycznych, które są odpowiedzialne za choroby neurodegeneracyjne: Alzheimera, Huntigtona, Parkinsona, czy chorobę prionową.

Więcej informacji o nagrodzonych projektach