Nowi członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki


wtorek, 16 grudnia 2014

16 grudnia wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz wręczyła nominacje dwunastu nowym członkom Rady Narodowego Centrum Nauki. Nominacje otrzymało siedmioro profesorów dotychczas zasiadających w Radzie oraz pięciu nowych.

Nominacje na lata 2014-2018 otrzymali:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Uniwersytet Jagielloński;
 2. prof. dr hab. Jerzy Chudek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 3. prof. dr hab. Janusz Janeczek, Uniwersytet Śląski;
 4. prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 5. prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa;
 6. prof. dr hab. Jan Kotwica; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN;
 7. prof. dr hab. Teresa Malecka, Akademia Muzyczna w Krakowie;
 8. prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 9. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski, Instytut Fizyki PAN;
 10. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 11. prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski;
 12. prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański.

Macie Państwo ważne zadanie – dzięki Wam może się rozwinąć cały obszar badań podstawowych. Nowa kadencja Rady to doskonała okazja, aby spojrzeć na ofertę NCN z innej perspektywy, rozważyć uwagi płynące ze środowiska naukowego i systematycznie ulepszać to, co ulepszenia wymaga – podkreśliła prof. Lipińska-Nałęcz w wystąpieniu otwierającym pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Rady. Został nim ponownie prof. Michał Karoński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który pełni tę funkcję od grudnia 2010 r.

– Jestem zaszczycony tym wyborem. Jest to dla mnie również dowód na to, że nasza dotychczasowa praca jest dobrze oceniana. W rozpoczynającej się kadencji czeka na nas wiele wyzwań, z którymi, mam nadzieję, sprawnie sobie poradzimy – podkreślił prof. Michał Karoński po ogłoszeniu wyniku głosowania.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Członkowie Rady powoływani są na kadencje czteroletnie, przy czym co dwa lata zmienia się połowa składu Rady.

Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnie ze strategią rozwoju kraju, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych.