Aktualizacja formularzy aneksów do umów


środa, 31 grudnia 2014

W celu usprawnienia procesu wprowadzania zmian w projektach finansowanych przez NCN, zostały zaktualizowane formularze aneksów do umów zawieranych z grantobiorcami. Szczegółowy wykaz aneksów dla poszczególnych konkursów oraz typów zmian mogą Państwo znaleźć w zakładce Wprowadzanie zmian w projektach.

W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w projektach, stażach podoktorskich i stypendiach doktorskich realizowanych w ramach konkursów SYMFONIA, FUGA i ETIUDA prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem projektu/stażu/stypendium, którego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w systemie OSF po zalogowaniu się na indywidualne konto redaktora wniosku.