Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN – statystyki


poniedziałek, 2 lutego 2015

W związku z informacją rozpowszechnianą przy okazji organizowanych komercyjnie szkoleń dotyczących przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki, informujemy, że nieprawdą jest, że „w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba wniosków o grant odrzuconych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z przyczyn formalnych.”

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące liczby wniosków niespełniających wymogów formalnych w konkursach Centrum, które zostały rozstrzygnięte w latach 2011-2014.

RokWnioski złożoneWnioski niespełniające wymogów formalnych (szt.)Wnioski niespełniające wymogów formalnych (w %)
20117 8262383,0%
201212 0931 34311,1%
201310 5645995,7%
201411 4326996,1%

Przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki nie prowadzi odpłatnych szkoleń dotyczących przygotowywania i składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich w konkursach NCN oraz nie udziela organizatorom takich odpłatnych szkoleń oficjalnego wsparcia merytorycznego.