pon., 02/02/2015 - 13:37

W ramach Rady Narodowego Centrum Nauki działa Komisja Odwoławcza, która jest odpowiedzialna za rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Komisja została powołana przez Radę NCN, na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617).

W latach 2011-2014:

  • do NCN złożono 1200 odwołań;
  • komisja rozpatrzyła 1153 odwołania do końca 2014 r.;
  • przyznano finansowanie 24 projektów na łączną kwotę 5,2 mln zł;
  • w 76 sprawach zlecono wykonanie 142 dodatkowych recenzji;
  • w 41 sprawach uchylono decyzję dyrektora i przekazano wniosek do ponownego rozpatrzenia.

Liczba odwołań od decyzji Dyrektora NCN złożonych w latach 2011-2014

Jaki jest tryb składania odwołania od decyzji Dyrektora NCN?

Odwołanie od decyzji Dyrektora Centrum może złożyć wyłącznie wnioskodawca (jednostka lub osoba fizyczna) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora NCN. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Szczegółowa instrukcja składania odwołania od decyzji Dyrektora NCN.