śr., 04/02/2015 - 11:16

Dziś poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Współpraca między dwoma agencjami: NCN i NCBiR to świetny przykład nowoczesnego i kompleksowego wsparcia nauki – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Udało nam się stworzyć mechanizm, który obejmuje cały proces tworzenia innowacji od etapu badań podstawowych, po komercjalizację. Tylko taki sposób myślenia o badaniach i rozwoju przełożyć się może na postęp i rozwój gospodarczy naszego kraju.

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

– W Narodowym Centrum Nauki finansujemy obecnie blisko 9000 projektów z zakresu badań podstawowych. Wyniki wielu z nich są niezwykle ciekawe i stanowią dobry punkt wyjścia do dalszych prac badawczo-rozwojowych. TANGO to taki łącznik między dwoma światami – mamy nadzieję, że pomoże przekuć pierwsze pomysły na pożyteczne rozwiązania i produkty, z których będziemy mogli skorzystać jako całe społeczeństwo – mówi prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W I konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 40 mln zł otrzyma 48 najlepszych spośród 210 zgłoszonych projektów. Wsparcie otrzymają m.in. opracowanie, badania symulacyjne i eksperymentalne równoległego manipulatora typu delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi, prace mające na celu wdrożenie innowacyjnej technologii Eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie, wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych czy wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych.

– Wspierając innowacyjne projekty naukowców sami musimy być innowacyjni i wprowadzać nowatorskie rozwiązania, które pozwolą jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać potencjał polskiej nauki. Współpraca NCN i NCBR, przy jednoczesnym zaangażowaniu przedsiębiorców to szansa na szybsze wdrożenie wyników przełomowych badań do praktyki gospodarczej – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W programie TANGO wnioski oceniane były w dwóch etapach przez zespół ekspertów powołany wspólnie przez NCN i NCBR. O środki finansowe w wysokości nawet 1,25 mln zł mogły ubiegać się jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni. W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji fazy badawczej (B+R) wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości wsparcia otrzymanego na zadania badawcze.

Link do oficjalnego komunikatu