Marcowe warsztaty szkoleniowe – podsumowanie


wtorek, 31 marca 2015

26 marca 2015 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się czwarta edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum. Szkolenie po raz kolejny przygotowali i poprowadzili pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców przy wsparciu pracowników Działu Finansowo-Księgowego oraz Zespołu Radców Prawnych.

W odpowiedzi na sugestie płynące z poprzednich edycji szkoleń, warsztaty wzbogacono o część teoretyczną przygotowaną przez Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Zespołu ds. Kontroli i Audytu.

W marcowym spotkaniu wzięło udział 19 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Warsztaty stanowiły kontynuację bardzo pozytywnie przyjętej formuły szkoleniowej w zakresie wsparcia w obsłudze administracyjnej projektów badawczych, zaprezentowanej podczas poprzednich edycji szkoleń. Dotychczasowy temat przewodni warsztatów, tj. zagadnienia związane z zarządzaniem projektem badawczym (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji), procedurami aneksowania umów, a także raportowania okresowego i końcowego został poszerzony o część dotyczącą procedury konkursowej oraz kontroli realizacji projektu.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli zgłaszać do omówienia zagadnienia sprawiające najwięcej trudności. Tematy, które budziły największe zainteresowanie, dotyczyły głównie nowych zasad aplikowania w konkursach na projekty badawcze oraz zmian warunków już realizowanych projektów. Uczestnicy pytali również o zasady raportowania w grantach w kontekście dokonanych zmian oraz praktyki stosowane podczas kontroli realizacji projektu. Część przeznaczona na dyskusję pozwoliła na wymianę opinii, doświadczeń oraz stosowanych praktyk.

Warsztaty pomogły w nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy pracownikami jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Uczestnicy ponownie bardzo pozytywnie ocenili szkolenie, doceniając możliwość pogłębienia praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z obsługą projektów badawczych oraz potwierdzili potrzebę organizowania kolejnych edycji warsztatów.

Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam udoskonalić formułę kolejnych edycji szkoleń oraz lepiej wspierać grantobiorców w codziennej pracy.