Wyniki I etapu oceny w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8


piątek, 3 kwietnia 2015

W systemie OSF dostępne są uzasadnienia ocen wniosków złożonych w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny. Informacje nie są dostępne publicznie, dostęp do nich można uzyskać indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF.

Przypominamy, że udostępnione wyniki mają charakter informacyjny. Decyzje administracyjne dyrektora Narodowego Centrum Nauki o niezakwalifikowaniu projektów do finansowania będą wydawane i przekazywane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty.