śr., 06/05/2015 - 09:54

Informujemy, że w sekcji Analizy dostępne jest streszczenie wyników badań opinii ekspertów wewnętrznych biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7.

Streszczenie wyników badań

Badania obejmowały następujące obszary tematyczne:

 1. praca Zespołu Ekspertów (ZE):
  • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w proces oceny wniosków,
  • obowiązujące zasady etyczne podczas pracy ZE;
 2. proces oceny wniosków:
  • optymalizacja czasowa poszczególnych etapów oceny wniosków,
  • adekwatność i kompletność przyjętych kryteriów oceny wniosków,
  • jakość recenzji zewnętrznych;
 3. techniczno-organizacyjne aspekty pracy Zespołów Ekspertów.

W trakcie badań uzyskano odpowiedzi od 340 ekspertów.