Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4


środa, 13 maja 2015

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4, ogłoszonych 15 grudnia 2014 r., zaplanowano w następujących terminach:

 • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce:
  • 20-21 lipca 2015 r. (termin może ulec zmianie +/- 2 dni).
 • ETIUDA 3 – stypendia doktorskie
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 10-12 czerwca 2015 r.
  • nauki o życiu: 8- 9 czerwca 2015 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 11-12 czerwca 2015 r.
 • FUGA 4 – staże podoktorskie
  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 15-16 czerwca 2015 r. (termin może ulec zmianie +/- 1 dzień),
  • nauki o życiu: 8- 9 czerwca 2015 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 18-19 czerwca 2015 r.

Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi kandydatami po zakończeniu pierwszego etapu oceny wniosków.