pon., 18/05/2015 - 08:08

W Szczecinie zakończyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. To dwa dni wypełnione spotkaniami, warsztatami i prezentacjami, podczas których badacze z Zachodniego Pomorza mogli dowiedzieć się, jaka jest oferta konkursowa Centrum i jak prawidłowo przygotować wniosek o grant oraz zobaczyć, jakie osiągnięcia mają na swoim koncie laureaci rozstrzygniętych konkursów NCN.

W ramach Dni NCN w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, które uświetnili swoją obecnością Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecina oraz przedstawiciele władz uczelni – współorganizatorzy Dni Narodowego Centrum Nauki. Przewodniczący Rady rozpoczął posiedzenie uroczystym wręczeniem, w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nominacji na członka Rady Centrum prof. dr hab. Ewie Łokas z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Obecni na obradach mieli okazję poznać naukowy potencjał Zachodniego Pomorza, który przedstawił Prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec. Podczas posiedzenia dyskutowano o funkcjonowaniu systemu finansowania nauki w Polsce i jego wpływie na rozwój kadry naukowej. Zgodnie uznano, że niewystarczające środki na finansowanie badań podstawowych często nie pozwalają na finansowanie badań prowadzonych w mniejszych ośrodkach naukowych. Środki europejskie dostępne w nowej perspektywie finansowej mogą pomóc w poprawieniu tej niekorzystnej sytuacji oraz wzmocnieniu kadry naukowej. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę mobilności naukowców, również z małych ośrodków, która jest niezbędnym elementem decentralizacji polskiej nauki. Posiedzenie zakończono dyskusją na temat założeń konkursu POLONEZ dedykowanego naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy, który będzie ogłoszony we wrześniu 2015 r.

Po zakończeniu posiedzenia Rady, obchody Dni NCN przeniosły się do Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie odbyły się prezentacje laureatów konkursów. Siedmioro naukowców z różnych polskich ośrodków naukowych opowiedziało o swoich badaniach, które prowadzą dzięki wsparciu NCN. Niektóre z zaprezentowanych projektów są dopiero na początku realizacji, jak projekt dr Olgi Sztatelman z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN o integracji sygnałów stresowych w roślinach czy też ks. prof. Piotra Roszaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o Camino de Santiago i grobie św. Jakuba. Część naukowców mogła pochwalić się spektakularnymi wynikami swoich badań. Prof. Cezary Cybulski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prowadzący badania nad rakiem piersi opowiedział o odkrytych przez swój zespół mutacjach genów RECQL oraz PALB 2, które odpowiadają za zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi u ich posiadaczek, czyli ok. 60 tysięcy kobiet w Polsce. Prof. Mirosława El Fray z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opowiedziała o badaniach nad materiałami polimerowymi posiadającymi właściwości antybakteryjne, które będą ulegać biodegradacji i mogą być wykorzystane do zwalczania infekcji lub produkcji leków.

Ważnym elementem Dni NCN były warsztaty dla pracowników jednostek naukowych, którzy na co dzień wspierają naukowców w składaniu wniosków do NCN. Warsztaty odbyły się w dwóch turach: pierwszego dnia ich gospodarzem był Uniwersytet Szczeciński, drugiego dnia warsztaty gościły w murach Akademii Sztuki w Szczecinie. Podczas sześciogodzinnych spotkań pracownicy NCN opowiadali o przygotowaniu wniosków w konkursach, zarządzaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN oraz o kontroli projektów. W warsztatach wzięło udział ponad 120 osób.

Dni NCN to również spotkania dla naukowców, którzy chcieliby złożyć wnioski w konkursach przeprowadzanych przez Centrum. Spotkania prowadzą członkowie Rady NCN, którzy opowiadają o ofercie konkursowej, podpowiadają, jak wybrać konkurs najbardziej odpowiedni dla siebie, jakie warunki trzeba spełnić oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze panelu dyscyplin i konstruowaniu samego wniosku. Podczas spotkań uczestnicy pytali o nowe regulacje w konkursach NCN – przede wszystkim o to, jakie koszty można ponosić w projektach i w jaki sposób można zaplanować wynagrodzenia w projekcie. Ze względu na zmiany wprowadzone przez Radę NCN w marcu, często pytano również o ograniczenia w występowaniu z wnioskami. W ramach Dni NCN odbyły się trzy odrębne spotkania dla wnioskodawców: dla przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu, odpowiednio na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz w rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Obchody Dni NCN uświetnił koncert w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w wykonaniu orkiestry, chóru i solistów Akademii Sztuki w Szczecinie pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke, rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.

W organizacji Dni NCN aktywnie uczestniczyły zachodniopomorskie uczelnie – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska.

W imieniu Narodowego Centrum Nauki dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie Dni NCN 2015 władzom oraz pracownikom działów nauki wszystkich uczelni-współorganizatorów. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za inicjatywę organizacji tego wydarzenia.

Konferencja prasowa fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPrezentacje laureatów konkursów NCN, fot. Michał NiewdanaPrezentacje laureatów konkursów NCN, fot. Michał NiewdanaWystęp chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, fot. Michał Niewdana