wt., 02/06/2015 - 14:22

W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Narodowego Centrum Nauki, dotyczącymi rachunku bankowego, na który Centrum przelewa jednostce środki finansowe na realizację projektów badawczych, staży, stypendiów oraz pojedynczych działań naukowych informujemy, że w przypadku:

  • konkursów ogłoszonych do dnia 17 marca 2014 r., środki finansowe przekazywane są jednostce na rachunek wspólny dla wszystkich projektów finansowanych przez NCN (w tych konkursach Centrum nie wymaga wyodrębniania rachunku bankowego służącego tylko i wyłącznie do przepływów środków finansowych otrzymywanych z NCN),
  • konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2014 r., wypłata środków finansowych jest dokonywana wyłącznie na wyodrębnione dla poszczególnych projektów rachunki bankowe,
  • konkursów ogłoszonych począwszy od dnia 15 września 2014 r. wypłata środków finansowych następuje na rachunek jednostki wyodrębniony dla wszystkich projektów finansowanych przez Centrum (tj. rachunek bankowy służący wyłącznie dla przepływów środków finansowych otrzymywanych z Centrum).

W przypadku, gdy rachunek bankowy zadeklarowany w umowach zawartych w ramach konkursów ogłoszonych do dnia 17 marca 2014 r. służył wyłącznie do obsługi środków otrzymywanych z Centrum, można niniejszy rachunek wpisać do umowy zawieranej w ramach konkursów ogłoszonych od dnia 15 września 2014 r.