śr., 24/06/2015 - 11:37

Przedstawiamy szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w maju br. konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8.

Najpopularniejszy konkurs w ofercie konkursowej NCN – OPUS – jest otwarty dla wszystkich naukowców bez względu na posiadany stopień lub tytuł naukowy. W OPUSIE 8 badacze złożyli 2528 wniosków, a łączna wysokość wnioskowanego finansowania wyniosła ok. 1,5 mld zł, z czego finansowanie otrzymały 444 projekty. Kierownicy nagrodzonych projektów otrzymają w sumie ponad 280 mln zł. Zobacz zestawienie.

W skierowanym do osób nieposiadających stopnia doktora konkursie PRELUDIUM 8 do NCN wpłynęły 1694 wnioski o łącznej wartości ponad 181 mln zł. Finansowanie przyznano 287 projektom, na realizację których przeznaczono prawie 31 mln zł. Zobacz zestawienie.

Młodzi doktorzy, którzy stopień naukowy uzyskali nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, mogli składać wnioski w konkursie SONATA 8. W sumie do NCN wpłynęło 987 wniosków na łączną kwotę ponad 676 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 130 wniosków o wartości  ponad 55 mln zł. Zobacz zestawienie.