pon., 10/08/2015 - 11:14

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Statystyki konkursów 2014 prezentującą szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2014 r.


Okładka publikacji "Statystyki konkursów NCN 2014"W 2014 r. Centrum rozstrzygnęło 12 konkursów na projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie. O wsparcie finansowe ubiegało się 11 432 wnioskodawców. Ostatecznie finansowanie przyznano 1804 naukowcom i zespołom badawczym, którzy na realizację swoich badań, staży doktorskich lub stypendiów otrzymali ponad 760 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu dla wszystkich konkursów wyniósł 16%.

Podobnie, jak w latach ubiegłych liderami konkursów NCN zostały trzy największe polskie uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które pozyskały odpowiednio 80, 71 oraz 44 mln zł na prowadzenie badań. W publikacji za rok 2014 obok ogólnego rankingu jednostek naukowych po raz pierwszy prezentujemy zestawienie liderów naszych konkursów z uwzględnieniem wydziałów i jednostek uczelni. W skali całego kraju najwyższe finansowanie zdobył Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, na drugim miejscu znalazł się Wydział Chemii UJ, zaś na trzecim Wydział Biologii UAM. W publikacji przedstawiono również szczegółowy podział pozyskanego finansowania dla wszystkich wydziałów i jednostek uczelnianych pierwszej trójki liderów konkursów NCN (UJ, UW, UAM).

W 2014 r. najwyższe finansowanie zostało przyznane w konkursie OPUS 7 – naukowcy zrealizują w jego ramach 362 projekty badawcze opiewające na niemal 215 mln zł. Zespoły ekspertów oceniające w NCN wnioski wybrały zwycięzców spośród ponad 2,5 tys. zgłoszeń. W konkursie OPUS 6 złożono nieznacznie mniej wniosków (2372), zaś środki na badania w wysokości 200,5 mln zł otrzymało 388 naukowców. Konkursy typu OPUS niezmiennie cieszą się największą popularnością spośród wszystkich konkursów NCN.

W konkursach skierowanych do badaczy rozpoczynających karierę naukową w 2014 r. do NCN złożono ponad 5 tysięcy wniosków. W tej grupie konkursów dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się PRELUDIUM 6 i 7 skierowane do naukowców nieposiadających stopnia doktora. W 2014 r. w konkursach tych do NCN wpłynęły łącznie 3362 wnioski, zaś finansowanie przyznano 532 projektom o wartości niemal 56 mln zł. Do naukowców bez stopnia doktora skierowany był również konkurs ETIUDA 2, w którym dokładnie setka doktorantów otrzymała stypendia oraz środki na odbycie stażu w ośrodku zagranicznym. Finansowanie przyznano również 250 naukowcom z doktoratem uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat, którzy będą prowadzić badania w ramach konkursów SONATA 6 i 7 oraz 51 badaczom, którzy zrealizują staże w krajowych ośrodkach naukowych w ramach konkursu FUGA 3. Ponadto, 52 naukowców posiadających stopień naukowy doktora zrealizuje projekty mające na celu zbudowanie nowego zespołu badawczego w ramach konkursu SONATA BIS 3.

W najbardziej prestiżowych konkursach NCN, które zakładają realizację badań pionierskich, interdyscyplinarnych i przełomowych oraz skierowane są do wybitnych i doświadczonych badaczy, tradycyjnie spływa do NCN mniej wniosków. W MAESTRO 5 były to 142 wnioski, zaś w konkursie SYMFONIA 2 – 59 wniosków. W wyniku rozstrzygnięcia tych konkursów dziewięciu doświadczonych naukowców realizuje swoje projekty mające na celu realizację pionierskich badań naukowych (o wartości niemal 25 mln zł) zaś sześciu wybitnych naukowców prowadzi badania, które wyróżniają się jakością i odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki (o wartości niemal 35 mln zł).

W 2014 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło również konkurs HARMONIA 5, dzięki czemu 54 naukowców lub zespołów otrzyma wsparcie w wysokości niemal 44 mln zł na prowadzenie badań w ramach współpracy międzynarodowej.

Wśród 11 432 wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 r. 47% stanowiły wnioski złożone przez kobiety (5421), natomiast wśród laureatów konkursów NCN udział kobiet wyniósł 45% (806 projektów). Poza tym wśród autorów wniosków, które otrzymały finansowanie, ponad połowę stanowili młodzi naukowcy (tzn. osoby do 35. roku życia).

W publikacji „Statystyki konkursów 2014” przedstawiono również dane dotyczące ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN. Na pierwszym etapie oceny zaangażowanych było 967 ekspertów wewnętrznych, zaś na drugim etapie recenzje przygotowało 6482 ekspertów zewnętrznych. Podkreślić należy, że wzrosła liczba ekspertów zagranicznych i w 2014 r. wyniosła 4035 (dla porównania w 2013 r. było ich 2937), co stanowiło 62% wszystkich ekspertów zewnętrznych. Eksperci zewnętrzni wykonali 9226 ocen.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją publikacji Statystyki konkursów 2014.