Spotkanie przedstawicieli świata nauki z premier Ewą Kopacz


środa, 26 sierpnia 2015

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, w dniu 25 sierpnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

W spotkaniu udział wzięli: minister NiSW prof. Lena Kolarska-Bobińska, wiceminister NiSW prof. Marek Ratajczak, rzecznik prasowy Rządu Cezary Tomczyk, przewodniczący KRASP i rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński, przewodniczący RGNiSzW prof. Jerzy Woźnicki, prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, wiceprzewodniczący KRASP i rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanislaw Bielecki, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisław Marciniak, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP i rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Tomasz Szapiro.

Spotkanie było poświęcone omówieniu stanu i perspektyw finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przed zbliżającymi się decyzjami w sprawie kształtu przyszłorocznego budżetu. Następne spotkanie z panią premier i panią minister Kolarską-Bobińską dotyczące tych kwestii planowane jest pod koniec przyszłego tygodnia.