śr., 23/09/2015 - 15:30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki uruchomią drugą edycję wspólnego przedsięwzięcia TANGO.

– Jeśli chcemy, żeby Polska stała się krajem innowacji musimy wprowadzać nowatorskie mechanizmy wsparcia, patrząc na proces tworzenia innowacji z szerszej perspektywy. Współpraca i współdziałanie kilku instytucji pozwoli to lepiej osiągnąć. Wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN pozwala na wsparcie najlepszych projektów już na etapie badań podstawowych, dzięki czemu polska gospodarka będzie mogła czerpać jeszcze więcej korzyści z efektów pracy naszych naukowców – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska.

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Podpisy pod porozumieniem w sprawie uruchomienia kolejnej edycji tego przedsięwzięcia złożyli dzisiaj: dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, przewodnicząca Rady NCBR prof. Anna Rogut i przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.

W polskim środowisku naukowym istnieje duże zapotrzebowanie na taki konkurs jak TANGO. W laboratoriach i gabinetach naukowców powstaje coraz więcej innowacyjnych pomysłów, które mają szanse na wdrożenie w biznesie. Umiejętnie wykorzystane mogą pomóc nam ulepszyć codzienność, np. szybciej przewidzieć zagrożenie powodziowe, ułatwić życie głuchoniemym lub pomóc w diagnostyce chorób. Mam nadzieję, że druga edycja TANGO przyczyni się do wdrożenia podobnych rozwiązań w niedalekiej przyszłości  – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Ponownie łączymy siły z NCN, dążąc do jak najlepszego wykorzystania potencjału najlepszych zespołów badawczych. W konkursie TANGO wspieramy komercjalizację  wyników badań naukowych, dając mocny impuls do zacieśniania współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Dzięki ich zaangażowaniu projekty badawcze o znaczącym potencjale wdrożeniowym mogą szybciej przeobrazić się w komercyjny sukces – zaznacza prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

W pierwszej edycji TANGA dofinansowanie otrzymało 51 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu rządowych agencji naukowcy pracują m.in. nad wprowadzeniem na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych, wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych oraz innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych.

W drugiej edycji na dofinansowanie najlepszych projektów przewidziano 40 mln złotych. Informacje o ogłoszeniu konkursu, którego otwarcie przewidziane jest na grudzień 2015 roku, zostaną opublikowane na stronach NCBR.gov.pl oraz NCN.gov.pl.

Podpisanie porozumienia w sprawie kolejnej edycji konkursu TANGO, fot. NCBR.