pon., 02/11/2015 - 13:39

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze obejmującym tematy:

  • User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT);
  • Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS).

Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2016 r., o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku UNISONO wraz z załącznikami do dnia 13 stycznia 2016 r.,  za pośrednictwem systemu OSF. Rekomendujemy również przesłanie wypełnionej tabeli finansowej na adres: jakub.gadek@ncn.gov.pl.

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

  1. CHIST-ERA Call 2015 Announcement
  2. CHIST-ERA Call 2015 Eligibility Requirements
  3. CHIST-ERA Call 2015 Proposal Form
  4. CHIST-ERA Call 2015 Financial Template
  5. CHIST-ERA Call 2015 Leaflet

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN (1 EUR= 4,2153 PLN).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2015-announcement

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9018