czw., 03/12/2015 - 11:11

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, który zostanie ogłoszony 15 grudnia 2015 r.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
  • New dynamics of public services,
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

Do konkursu będzie można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech krajów wchodzących w skład konsorcjum.

Termin składania wniosków upływa w połowie marca 2016 r.

Więcej informacji: ENSUF Info Flyer

Kontakt:

Joanna Komperda, tel. 12 341 9138   

dr Kinga Sekerdej, tel. 12 341 9172