śr., 16/12/2015 - 15:56

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, obejmującym następujące tematy:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
  • New dynamics of public services,
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Budżet konkursu: 23,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020)

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy

Wszystkich, którzy poszukują partnerów do realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach tego konkursu, zapraszamy do zarejestrowania się na LinkedIn group  lub do skorzystania z Partner Search Form: http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-partner-search/.

Dokumentacja konkursowa:

  1. ENSUF Call Text
  2. ENSUF Application form
  3. ENSUF NCN Eligibility requirements
  4. ENSUF call infoflyer
  5. ENSUF FAQ

Szczegółowe informacje o konkursie

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20 września 2016 r.

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 20 września 2016 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 45/2015 – 9 kwietnia 2015 r. (1 EUR=4,0198 PLN).

Kontakt:

dr Kinga Sekerdej, kinga.sekerdej@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9172

Joanna Komperda, joanna.komperda@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9138

Więcej informacji: http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-call/