czw., 14/01/2016 - 12:03

13 stycznia w Jaroszowicach k. Wadowic odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, w którym uczestniczył Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskusja premiera z członkami Rady dotyczyła zagadnień związanych z zadaniami i planami Centrum na lata 2016-2017 oraz bieżących problemów polityki naukowej.

 wicepremier Jarosław Gowin na posiedzeniu Rady NCN w dniu 13 stycznia 2016 r., fot. Anna Bobela/NCNPosiedzenie Rady NCN, 13 stycznia 2016 r., widok na salę, fot. Anna Bobela/NCNPosiedzenie Rady NCN, 13 stycznia 2016 r., widok na salę, fot. Anna Bobela/NCN