czw., 19/01/2017 - 07:00

Prof. Andrzej Jajszczyk, pierwszy dyrektor NCN, został powołany przez Komisję Europejską na członka prestiżowej Rady Naukowej ERC (European Research Council) zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki.

Prof. Jajszczyk jest jednym z czterech nowo powołanych członków. W Radzie zasiada 22 naukowców, a ich kadencja trwa cztery lata. Dzięki dysponowaniu budżetem sięgającym blisko 1,7 mld euro, Rada ma znaczący wpływ na wyniki europejskich badań i ich promocję na świecie.

Prof. Jajszczyk pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2011-2015 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Nauki, a od 2015 r. jest prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.