Prof. Jajszczyk członkiem Rady Naukowej ERC


czwartek, 19 stycznia 2017

Prof. Andrzej Jajszczyk, pierwszy dyrektor NCN, został powołany przez Komisję Europejską na członka prestiżowej Rady Naukowej ERC (European Research Council) zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki.

Prof. Jajszczyk jest jednym z czterech nowo powołanych członków. W Radzie zasiada 22 naukowców, a ich kadencja trwa cztery lata. Dzięki dysponowaniu budżetem sięgającym blisko 1,7 mld euro, Rada ma znaczący wpływ na wyniki europejskich badań i ich promocję na świecie.

Prof. Jajszczyk pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2011-2015 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Nauki, a od 2015 r. jest prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.