wt., 24/01/2017 - 11:29

Zgodnie z obowiązującą procedurą zwrotu odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez Centrum w przypadku projektów badawczych (staży i stypendiów), których okres realizacji zakończył się po 31 grudnia 2015 r. lub projektów które nadal trwają, uprzejmie prosimy o dokonanie zwrotu odsetek bankowych zbiorczym przelewem ze wszystkich projektów. W tytule przelewu należy zamieścić informację: „Zwrot odsetek bankowych”. Odsetki bankowe uzyskane w 2016 r. należy zwrócić do końca pierwszego kwartału bieżącego roku.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • zwrotu odsetek bankowych należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego Centrum: 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004,
  • w przypadku projektów badawczych (staży i stypendiów), których okres realizacji zakończył się do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie, opis polecenia przelewu powinien zawierać informację o rodzaju zwracanych środków oraz numer projektu np.: „Odsetki bankowe z projektu nr 2011/07/B/HS4/00408”.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że obowiązek zwrotu odsetek bankowych dotyczy tylko tych projektów (staży i stypendiów), w których taki obowiązek wynika bezpośrednio z zapisów umowy.