pon., 30/01/2017 - 13:12

Z przyjemnością informujemy, że projekt 3S RECIPE pt. „Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast: wspieranie rozwoju miast na wewnętrznych peryferiach Europy” z udziałem naukowców z Polski otrzymał finansowanie w konkursie Era-Net Smart Urban Futures na projekty badawcze podejmujące tematykę rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Polski zespół koordynowany przez dr. hab. Szymona Marcińczaka z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego będzie prowadzić badania we współpracy z naukowcami z Francji, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak można zahamować istotny dla współczesnej Europy proces kurczenia się miast, dotyczący licznych ośrodków miejskich zlokalizowanych w różnych częściach kontynentu. Międzynarodowy zespół zbada, w jaki sposób odwrócić działanie wielorakich czynników ekonomicznych i społecznych, tak by z kurczących się miast uczynić zrównoważone, przyjazne mieszkańcom i prężne gospodarczo ośrodki miejskie. Na gruncie polskim badania przeprowadzone zostaną w najszybciej kurczącym się współcześnie dużym mieście – Łodzi.

W konkursie sieci JPI Urban Europe nagrodzono w sumie 15 międzynarodowych projektów o wartości 15.17 mln euro. Projekty obejmują zagadnienia zawarte w trzech tematach:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage
  • New dynamics of public services
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities,

Informujemy również, że 9 grudnia 2016 r. został ogłoszony kolejny konkurs sieci JPI Urban Europe oraz światowej organizacji Belmont Forum „The Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)/Food-Water-Energy Nexus”. Jest on odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii.

Tematyka konkursu:

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments
  • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus
  • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

Szczegółowe informacje o konkursie SUGI

Kontakt:

dr Kinga Sekerdej, kinga.sekerdej@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9172

Joanna Komperda, joanna.komperda@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9138