czw., 28/04/2016 - 12:41

Konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konferencji „CHIST-ERA Conference 2016”, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca w Wiedniu. Konferencja oferuje możliwość spotkania z ekspertami z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST – Information and Communication Science and Technologies) oraz przedstawicielami programu CHIST-ERA.Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w kształtowaniu kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA poprzez doprecyzowanie jego zakresu tematycznego. Nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze zostanie ogłoszony w październiku 2016 r. i obejmie następujące tematy:

  • Lifelong Learning for Intelligent Systems,
  • Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast koszty podróży i pobytu należy pokryć we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje


Kontakt:

Stefan Muelbachler, David Miksits & Mathieu Girerd

Sylwia Kostka: sylwia.kostka@ncn.gov.pl