pt., 29/04/2016 - 13:59

Z przyjemnością informujemy, że projekt SELENIUS pt. Wpływ selenu w życiu płodowym i okresie wczesnego dzieciństwa na poprawę rozwoju neurobehawioralnego przy niekorzystnych warunkach środowiska z udziałem dr hab. Kingi Polańskiej z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera otrzymał finansowanie w konkursie JPI HDHL Intestinal Microbiomics.

Naukowcy z Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii zbadają, jaki wpływ na rozwój neurobehawioralny ma poziom selenu w życiu płodowym. W okresie ciąży i szybkiego wzrostu oraz rozwoju płodu zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe, w tym selen, jest szczególnie nasilone. Istniejące badania naukowe wskazują, że w miarę rozwoju ciąży stężenie tego pierwiastka znacznie się obniża i jest najniższe w czasie porodu. Niedobory selenu mogą przyczyniać się do skrócenia czasu trwania ciąży i obniżenia masy urodzeniowej noworodka, natomiast jego  odpowiedni poziom może korzystnie wpływać na rozwój psychoruchowy dzieci.

Projekt będzie obejmował zarówno badania na zwierzętach, jak i pogłębioną analizę danych z Polskiej Kohorty Matka-Dziecko (REPRO_PL) oraz istniejących kohort urodzeniowych. Wyniki badań pozwolą na określenie korzystnego wpływu mikroelementów na rozwój psychoruchowy dzieci przy jednoczesnym niekorzystnym wpływie czynników środowiskowych, w tym ekspozycji na metale ciężkie. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia podejmowanych działań profilaktycznych i interwencyjnych adresowanych do kobiet ciężarnych, planujących ciążę oraz młodych matek.