Kod CSS i JS

 

Dotacja celowa

Realizacja zadań określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki

  • dofinansowanie: 1 392 144 000 zł
  • całkowita wartość: 1 392 144 000 zł

Opis zrealizowanych zadań:

  • Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerów i oprogramowania
  • Zakup mebli biurowych i urządzeń (innych niż komputerowe)
  • Zakupy związane z działaniami informacyjnymi i promocją oraz ewaluacją 
  • Wykonanie adaptacji części budynku do potrzeb funkcji biurowych i administracyjnych wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy instalacji wewnętrznych