śr., 18/05/2016 - 11:28

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na 48 zwycięskich projektów zostanie przeznaczone ponad 36 mln zł.

Konkurs POLONEZ stanowi uzupełnienie oferty Narodowego Centrum Nauki w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej oraz mobilności naukowców. W ramach pierwszej edycji konkursu do NCN wpłynęło 419 wniosków, spośród których zespół ekspertów wyłonił 48 zarekomendowanych do finansowania.

Cieszę się z tak dużego zainteresowania naszym nowym konkursem. Mam nadzieję, że pobyt zagranicznych badaczy w Polsce przyczyni się do wymiany wiedzy i nawiązywania nowych kontaktów – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Warto zauważyć, że wśród laureatów znajdują się nie tylko obcokrajowcy, ale również Polacy, powracający do kraju po pobycie w zagranicznych ośrodkach. To ważne, by utalentowani polscy badacze widzieli dla siebie przyszłość nie tylko na Zachodzie, ale także w polskich placówkach, a konkursy takie jak POLONEZ mogą się do tego istotnie przyczynić.

W grupie nauk o życiu aż pięć projektów otrzymało najwyższe finansowanie w wysokości ponad 921 tys. zł. Dwa z nich zostaną zrealizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dwa w warszawskim Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, jeden – na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorem ostatniego z wymienionych projektów jest dr Olaf Thalmann, biolog ewolucyjny i genetyk. Na poznańskiej uczelni przeprowadzi badania, które pozwolą lepiej poznać przeszłość naszego gatunku, a także pomogą zrozumieć mechanizmy powstawania współczesnych chorób związanych z żywieniem i innymi elementami stylu życia.

W grupie nauk ścisłych i technicznych najwyższe finansowanie, również w kwocie ponad 921 tys. zł, otrzymały trzy projekty. Ich autorami byli badacze współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, radomskim Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Centrum Badań Molekularnych w Łodzi. Za planowane przez łódzką placówkę badania odpowiada dr hab. Sławomir Rubinsztajn, polski naukowiec, pracujący dotąd dla amerykańskiego przemysłu chemicznego. Jego projekt poświęcony jest opracowaniu nowych siloksanowych materiałów hybrydowych.

Spośród projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce najwyższe finansowanie w wysokości ponad 767 tys. zł zespół ekspertów przyznał dr Hannie Kozinskiej-Witt na realizację projektu „Jews in Krakow’s municipal self-government in the Galicial period (1866-1914)” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dr. Leonidowi Kulikovowi, który zrealizuje projekt „Labile verbs and the evolution of transitivity types in Indo-European” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POLONEZ adresowany jest do osób posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wnioski mogli składać badacze, którzy w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Czas pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 miesiące. Oprócz grantu badawczego laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie, dodatek rodzinny oraz wezmą udział w programie szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje. Jednostki naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy otrzymają natomiast 20% z przyznanego w konkursie finansowania.

By ułatwić naukowcom oraz instytucjom naukowym nawiązywanie współpracy, pracownicy NCN przygotowali specjalne narzędzie online, tzw. „Partner search tool”. Formularz rejestracyjny do drugiej edycji konkursu POLONEZ jest już dostępny na stronie Centrum.

Konkurs POLONEZ jest współfinansowany z programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Pełna lista rankingowa pierwszej edycji konkursu została opublikowana na stronie NCN. Zainteresowani mogą również zapoznać się z popularnonaukowymi opisami projektów w języku angielskim.