pt., 09/12/2016 - 08:14

Wszystkich polskich wnioskodawców konkursu BEETHOVEN prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Przed zatwierdzeniem wniosku w systemie OSF prosimy o sprawdzenie zgodności wprowadzonej treści z obowiązującym katalogiem kosztów kwalifikowalnych. W szczególności prosimy o sprawdzenie, czy limity środków na wynagrodzenia są zgodne z warunkami konkursu. UWAGA! W konkursie stronę polską obowiązują osobne limity środków na wynagrodzenia przeznaczone dla pojedynczych podmiotów, a osobne dla podmiotów złożonych (Katalog kosztów kwalifikowalnych, s. 4-5 oraz przypis 12).

Wynagrodzenia w konkursie BEETHOVEN 2:

W konkursie BEETHOVEN budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 1. w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
 • 5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 6 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 7 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8 tys. zł dla czterech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 9 tys. zł dla pięciu lub więcej osób, z czego co najwyżej 5 tys. dla kierownika projektu;

Dodatkowo w przypadku zespołów utworzonych w ramach konsorcjów naukowych i innych podmiotów złożonych, które planują zatrudnienie więcej niż 5 osób, budżet wynagrodzeń przeznaczonych dla wykonawców może wynieść co najwyżej:

 • 10 tys. zł dla sześciu osób, z czego co najwyżej 5 tys. dla kierownika projektu;
 • 11 tys. zł dla siedmiu lub więcej osób, z czego co najwyżej 5 tys. dla kierownika projektu.
 1. w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
 • 1 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2 tys. zł dla dwóch osób;
 • 3 tys. zł dla trzech osób;
 • 4 tys. zł dla czterech lub więcej osób;

Dodatkowo w przypadku zespołów utworzonych w ramach konsorcjów naukowych i innych podmiotów złożonych, które planują zatrudnienie więcej niż 5 osób, budżet wynagrodzeń przeznaczonych dla wykonawców może wynieść co najwyżej:

 • 5 tys. zł dla pięciu osób;
 • 6 tys. zł dla sześciu lub więcej osób.

2. Na etapie składania wniosku strony polska i niemiecka nie muszą podpisywać żadnych wspólnych dokumentów.

3. W projekcie wykonawcami po stronie polskiej mogą być także osoby bez stopnia doktora, jednak w Joint Project Description należy wprowadzić dane i CV jedynie kierownika projektu oraz tych wykonawców, którzy stopień doktora posiadają i są zatrudnieni z puli wynagrodzeń dodatkowych.

4. W budżecie projektu wypełnianym w systemie OSF w kolumnie na 2017 rok należy zostawić puste miejsce i zacząć kosztorys od 2018 roku.


Kontakt:

dr Anna Marszałek, tel. 12 341 9170 (nauki humanistyczne i społeczne)

dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, tel. 12 341 9151 (chemia, matematyka, fizyka, astronomia)

dr Anna Plater-Zyberk, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)

Katarzyna Borysewicz, tel. 12 341 9092 (kontakt ds. ogólnych)