pon., 12/12/2016 - 08:01

Informujemy, że począwszy od konkursu SONATINA 1 zostanie wprowadzona regulacja umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu, jaki upłynął od momentu uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora, oraz przedziału czasowego, w jakim oceniany jest dorobek naukowy, o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Podobne rozwiązanie będzie również zastosowane w konkursach SONATA i SONATA BIS oraz na stanowiskach typu post-doc przewidzianych w ramach innych konkursów NCN.Takim rozwiązaniem Centrum stwarza możliwość pełnego skorzystania z oferty konkursowej również kobietom, które nie korzystały z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.