czw., 15/12/2016 - 13:59

15 grudnia miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady NCN w kadencji 2016-2018, podczas którego wybrano w drodze głosowania nowego przewodniczącego – prof. Janusza Janeczka. Prof. Janeczek zasiada w Radzie NCN od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej. Jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują: geologiczne aspekty składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogię pyłów atmosferycznych i pegmatytów. W latach 2002-2008 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w kadencji 2005-2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. dr hab. Ewa Łokas, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. dr hab. Krzysztof Nowak.