Informacje o projektach NCN dostępne dla każdego


piątek, 23 grudnia 2016

Od dziś każdy zainteresowany może w łatwy sposób odszukać informacje dotyczące projektów finansowanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Właśnie uruchomiliśmy na naszej stronie bazę realizowanych, zakończonych oraz rozliczonych projektów badawczych.

Baza umożliwia wyszukiwanie za pomocą danych kierownika projektu (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, płeć, kraj pochodzenia), jednostki realizującej (nazwa, miejscowość, województwo) oraz szczegółowych informacji o projekcie i konkursie, takich jak status, numer ID, typ lub edycja konkursu, grupa nauk, panel oraz deskryptor. Dzięki tak skonstruowanej wyszukiwarce można między innymi uzyskać listę projektów badawczych realizowanych w jednostce, mieście czy województwie lub kierowanych przez daną osobę. Baza umożliwia również wyszukiwanie według słów kluczowych, które odsyłają do projektów o podobnej tematyce badawczej.

Narzędzie prezentuje podstawowe informacje o projekcie, zgodnie z powyższymi kryteriami. Ponadto można odnaleźć dane na temat liczby wykonawców, daty rozpoczęcia realizacji projektu i czasu jego trwania, a w przypadku projektów rozliczonych także listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań. Klikając w odpowiedni link, można również uzyskać wykaz innych projektów realizowanych w danym konkursie czy panelu oraz wszystkich projektów kierowanych przez daną osobę w konkursach NCN. W przypadku projektów realizowanych w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r. i później możliwe jest także zapoznanie się z popularnonaukowym opisem badań przygotowanym przez kierownika na etapie składania wniosku.

Pytania oraz uwagi dotyczące wyszukiwarki projektów można zgłaszać pod adresem bazaprojektow@ncn.gov.pl.

Baza projektów NCN