śr., 01/03/2017 - 13:21

Informujemy, że w sekcji Informacje dla wnioskodawców została zamieszczona instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP.Przypominamy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., kierownik projektu/osoba fizyczna opcjonalnie może we wniosku wskazać adres skrytki ePUAP. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie promesy finansowania/decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.