czw., 27/04/2017 - 11:49

Przypominamy, że począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) obsługa administracyjna stypendiów, staży i projektów badawczych przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Umowa o realizację i finansowanie stypendium, stażu lub projektu będzie, tak jak dotychczas, dostępna do wygenerowania z systemu OSF. Pobrany plik w formacie PDF należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić w jednej z firm nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, których aktualną listę znaleźć można na stronie NCCert. Umowę dla stypendiów ETIUDA podpisują wyłącznie osoba/y reprezentujące jednostkę, dla staży UWERTURA – stażysta i osoba/y reprezentujące jednostkę, natomiast dla SONATINY  - kierownik projektu i osoba/y reprezentujące jednostkę.

Ze względów technicznych, składany podpis elektroniczny musi być zgodny ze standardem PAdES.

Podpisaną umowę należy przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres: /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu finansowania. Na stronie epuap.gov.pl dostępne są instrukcje zakładania kont na platformie ePUAP dla podmiotu publicznego („Strefa Urzędnika) lub osoby fizycznej („Strefa klienta”).

Podpisana przez Centrum umowa zostanie odesłana odpowiednio na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytki ePUAP) jednostki oraz stażysty/kierownika projektu. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP umowa zostanie doręczona za pośrednictwem adresu e-mail stażysty/kierownika projektu wskazanego we wniosku.