czw., 27/04/2017 - 13:08

Przypominamy, że w celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2016 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wnioskodawca (jednostka naukowa), który będzie chciał złożyć wniosek w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne należy podać adres ESP (ePUAP) jednostki naukowej, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Kierownik projektu będący wnioskodawcą może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie.Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie będzie wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej.

Podmioty, które będą starać się o przyznanie pomocy publicznej, już na etapie składania wniosku zobligowane są do wypełnienia i złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Wniosek ten musi być podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Obecnie w systemie OSF można dołączyć dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli dołączyć do wniosku pliki podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym w innym standardzie niż PAdES, będą mogli przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie .pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie, tj. 16 czerwca 2017 r. (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

Proces składania wniosków kończy się w momencie wysłania wniosku do NCN-u w systemie OSF za pomocą opcji „Wyślij do NCN”. Wniosek wysłany do NCN-u musi być kompletny, a więc zawierać wszystkie załączniki określone w warunkach konkursu oraz potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że adres konta e-PUAP lub adres e-mail, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane informacje z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz decyzje.

Umowa, tak jak dotychczas, będzie dostępna w systemie OSF po otrzymaniu decyzji. Będzie ona procedowana elektronicznie, co oznacza, że musi zostać podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego w standardzie PAdES.

Jednocześnie informujemy, że formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie OSF po 15 maja 2017 r. Za utrudnienia przepraszamy.