wt., 09/05/2017 - 12:25

Konkurs Digital Heritage, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem wspólnego konkursu DIGITAL HERITAGE jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  1. Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage)
  2. Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage)
  3. Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 czerwca 2017 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski.

 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek

Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

abudzalek@nimoz.pl

tel. (22) 256 96 21

tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

rbrudnicki@nimoz.pl

tel. kom. + 48 721 121 220