pon., 15/05/2017 - 15:22

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, krakowskiej agencji, finansującej badania podstawowe. W maju rozstrzygnięto je po raz dwunasty, przyznając polskim naukowcom niemal 435 mln zł. Znane są również wyniki konkursu POLONEZ 3, w którym finansowanie przyznawane jest naukowcom przyjeżdżającym do Polski z zagranicy. W trzeciej edycji zwycięskie projekty otrzymają łącznie 28 mln zł.

We wszystkich czterech konkursach zgłoszono łącznie 4219 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty. W konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA współczynnik sukcesu wyniósł 26%. Znacznie trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie POLONEZ – tam finansowanie otrzymało 10% zgłoszonych projektów.

– Wskaźnik sukcesu w naszych trzech najpopularniejszych konkursach wzrósł o trzy punkty procentowe w porównaniu z dziesiątą edycją, której wyniki ogłaszaliśmy dokładnie rok temu – tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Obecnie w większości konkursów oscylujemy wokół 30% wskaźnika sukcesu. To korzystna proporcja, umożliwiająca z jednej strony docenienie wielu projektów, a z drugiej – zachowanie konkurencyjności całego systemu.

W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Nic dziwnego, że złożono w nim najwięcej wniosków, bo aż 1786. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln zł.

Wśród nagrodzonych badaczy znalazł się między innym dr hab. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski psycholog będzie kontynuował swoje badania nad doświadczeniem bólu w ramach projektu „Społeczny kontekst bólu. Wpływ informacji społecznych dotyczących bólu na doświadczenie i pamięć bólu”, na który otrzymał ponad 884 tys. zł.

PRELUDIUM 12 dedykowane jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków, z których finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzyma 372.

W ramach konkursu PRELUDIUM zostaną zrealizowane między innymi badania lek. Aleksandry Hernik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, poświęcone przyczynom i przebiegowi zaburzeń hematologicznych, które towarzyszą chorobom tarczycy. Projektowi przyznano finansowanie w wysokości 149 tys. zł.

SONATA 12 to natomiast konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 882 wnioski, z czego do finansowania wybrano 224. Budżet konkursu wyniesie 91 mln zł.

Jednym z nagrodzonych naukowców jest dr Andrzej Siódmok z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. W ramach projektu „Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronów” będzie on pracować nad udoskonaleniem metod pomiarowych przez rozwój generatorów przypadków Monte Carlo, czyli swego rodzaju „wirtualnych zderzaczy hadronów”. Na swoje badania dr Siódmok otrzyma 136 tys. zł.

POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na umiędzynarodowienie nauki w Polsce. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 na łączną kwotę 28 mln zł.

Do grona badaczy przyjeżdżających do naszego kraju należy m.in. dr Asiya Bulatova, która swój staż odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim. Na projekt „Science of the Self: Human Agency in Formalist Theories of Literature and Biomedical Research, 1917-1925” badaczka otrzymała 590 tys. zł.

Listy rankingowe

Grafika prezentuje statystyki konkursu OPUS 12: 1786 złożonych wniosków, 409 wniosków zakwalifikowanych, współczynnik sukcesu 25%, 304,4 mln zł przyznanego finansowania.
Grafika prezentuje statystyki konkursu PRELUDIUM 12: 1171 złożonych wniosków, 372 wniosków zakwalifikowanych, współczynnik sukcesu 32%, 39,3 mln zł przyznanego finansowania.
Grafika prezentuje statystyki konkursu SONATA 12: 882 złożonych wniosków, 224 wniosków zakwalifikowanych, współczynnik sukcesu 25%, 91 mln zł przyznanego finansowania.
Grafika prezentuje statystyki konkursu POLONEZ 3: 380 złożonych wniosków, 37 wniosków zakwalifikowanych, współczynnik sukcesu 10%, 28,4 mln zł przyznanego finansowania.