wt., 27/06/2017 - 07:50

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które zostaną ogłoszone w sierpniu tego roku. Wnioski nadsyłane na konkurs będą oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów.

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych

HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. Do tej pory, korzystając z dofinansowania Komisji Europejskiej, sieć ogłosiła 3 konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. 

W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017. 

Kraje biorące udział w konkursie HERA:

Austria, Belgia (Walonia), Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy

Kontakt:             

Wojciech Sowa, Wojciech.sowa@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9171

Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017


EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) –konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. Wnioski, składane w języku angielskim, powinny obejmować zagadnienie badawcze dotyczące istotnych kwestii społecznych (zawartych w tytule konkursu, lecz nie tylko) nurtujących kraje europejskie oraz Indie. Zachęcamy do nadsyłania wniosków interdyscyplinarnych – łączących nauki humanistyczne i społeczne. Pozostałe dyscypliny badawcze również mogą zostać uwzględnione we wnioskach, przy czym dominującym elementem projektu powinny być badania związane z naukami humanistycznymi i społecznymi.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów pochodzących z przynajmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. W każdej grupie powinien znajdować się zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie indyjskich instytucji wspierających badania naukowe: Indian Council of Social Science Research lub Indian Council of Philosophical Research).

Zapraszamy również do korzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/equip.

Kraje biorące udział w konkursie EqUIP:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu EqUIP:

  • Ogłoszenie konkursu: koniec sierpnia 2017     
  • Termin składania wniosków: koniec listopada 2017            
  • Wyniki konkursu: lipiec 2018                                                    
  • Rozpoczęcie projektów: styczeń 2019

Zadzpowiedź konkuru EqUIP: http://equipproject.eu/equip-call-for-collaborative-research-on-sustainability-equity-wellbeing-and-cultural-connections/

Kontakt:

Kinga Sekerdej, kinga.sekerdej@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9172

Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017